Πρόγραμμα σπουδών Α' Λυκείου
Ανθρωπιστικές Σπουδές


ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΩΡΕΣ
2
2
2

2
2
1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ΩΡΕΣ