Πρόγραμμα σπουδών Α' Λυκείου
Θετικές Σπουδές


ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΩΡΕΣ
2
2
2
1

2
2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ΩΡΕΣ