Όραμά μας είναι:

Η βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών μας, ώστε να αριστεύουν στις κάθε είδους σχολικές εξετάσεις. Η δημιουργία σχέσης εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς. Η ενίσχυση των μαθητών μας στα δημιουργικά, αλλά και δύσκολα χρόνια της εφηβείας μέσα από τον παιδαγωγικό λόγο και την προσωπική στάση ζωής. Η διαρκής βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

περισσότερα