Χειμερινό πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου


Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
Μαθηματικά
Ελληνική Γλώσσα
ΩΡΕΣ
2
2

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
Μαθηματικά
Ελληνική Γλώσσα
Φυσική-Χημεία
ΩΡΕΣ
2
2
2

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ
Μαθηματικά
Ελληνική Γλώσσα
Φυσική-Χημεία
ΩΡΕΣ
2
2
2