Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικές & Tεχνολογικές Σπουδές


g_thetikes g_thetikes_2
ΜΑΘΗΜΑ
ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΡΙΝΑ
3
5
5
3
16
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
3
5
4
3
15