Η φιλοσοφία μας

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Όραμά μας είναι:

 • Η βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών μας, ώστε να αριστεύουν στις κάθε είδους σχολικές εξετάσεις
 • Η δημιουργία σχέσης εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς
 • Η ενίσχυση των μαθητών μας στα δημιουργικά, αλλά και δύσκολα χρόνια της εφηβείας μέσα από τον παιδαγωγικό λόγο και την προσωπική στάση ζωής
 • Η διαρκής βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 • Έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και άριστη σχέση με τους μαθητές
 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών
 • Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα
 • Πλήρες, επικαιροποιημένο και αισθητικά άρτιο έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Χρήση νέων τεχνολογιών (e-class, διαδραστικοί πίνακες, προσομοιώσεις πειραμάτων κ.ά.) για την επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Σαφές χρονοδιάγραμμα
 • Πρότυπο σύστημα εβδομαδιαίας αξιολόγησης
 • Σύμβουλος ανά μαθητή/τρια
 • Υπερσύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης μηχανογραφικού
 • Σχέση εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς