ΑΛΦΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άλκηστη Ζαγκλή
Κωνσταντίνος Ζαγκλής
Θανάσης Καπλάνης
Σωτήρης ΣπυρέτοςΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!

Στα φροντιστήρια ΑΛΦΑ οι καθηγητές:

  • Επιλέγονται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια

  • Είναι έμπειροι και καταξιωμένοι στο φροντιστηριακό χώρο

  • Έχουν σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και άριστη σχέση με τους μαθητές

  • Σχεδιάζουν μαζί με τη Διεύθυνση Σπουδών του φροντιστηρίου βήμα προς βήμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

  • Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας για τη συγγραφή των βιβλίων - σημειώσεων του φροντιστηρίου

  • Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό τους

  • Συναντώνται τακτικά με τη Διεύθυνση Σπουδών και εξετάζουν την πορεία κάθε μαθητή ξεχωριστά