Όραμά μας είναι:

Η βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών μας, ώστε να αριστεύουν στις κάθε είδους σχολικές εξετάσεις. Η δημιουργία σχέσης εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς. Η ενίσχυση των μαθητών μας στα δημιουργικά, αλλά και δύσκολα χρόνια της εφηβείας μέσα από τον παιδαγωγικό λόγο και την προσωπική στάση ζωής. Η διαρκής βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

περισσότερα

Μιλούν για εμάς τα παιδιά μας...


Ερμού 24, Μαρούσι Τ. 210 6148682, 210 6146418
Δημοκρατίας 10, Μελίσσια Τ. 210 8047045, 210 8032257