Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής


g_oikon_plir1 g_oikon_plir2
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ
2
6
2/3
2/3

 
1
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
2
6
2/3
2/3

 
1