Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής


g_oikon_plir1 g_oikon_plir2
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ
ΘΕΡΙΝΑ
3
6
3
3
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
3
6
3
3