Πρόγραμμα σπουδών Β' Λυκείου
Ανθρωπιστικές


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΡΙΝΑ/4
εβδομάδες


2
5
1
1


2
1
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
5
1
1


2
1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ΩΡΕΣ