Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικές & Tεχνολογικές Σπουδές


g_thetikes g_thetikes_2
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ
3
6
5
4
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
3
6
5
3