Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικές Σπουδές


ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ.

ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
ΘΕΡΙΝΑ/6
εβδομάδες


2
5

5
3

1
3
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
5

5
3

1
3

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΘΕΡΙΝΑ/6
εβδομάδες


2
3
5
3

1
5
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
3
5
3

1
5

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ/6
εβδομάδες


2
5
2/3
2/3

1
1
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
5
2/3
2/3

1
1