Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Σπουδές Υγείας


g_ygeias g_ygeias_2
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ
3
3
5
4
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
3
3
5
3