Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές


g_theoritika g_theoritika_2
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ
3
6
2
3
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
3
5
2
3