Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΡΙΝΑ/6
εβδομάδες


2
6
2
2

2
1
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
5
2
2

2
1