Πρόγραμμα σπουδών Β' Λυκείου
Θετικές Σπουδές


ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΘΕΡΙΝΑ/4
εβδομάδες


2
3
3
2

2
1
2
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
3
3
2

2
1
2

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΘΕΡΙΝΑ/4
εβδομάδες


2
2
3
2

3
1
2
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
2
3
2

3
1
2

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ


ΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
ΘΕΡΙΝΑ/4
εβδομάδες


2
3
1
1

2
2
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ


2
3
1
1

2
2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2 ΩΡΕΣ